Antikopi.dk


 

Møbeldesign er beskyttet af designloven og ophavsretsloven. Krænkelse heraf kan medføre bødestraf. Ved grove overtrædelser af ophavsretsloven – herunder ulovlig import og handel – er straffen op til 6 års fængsel.
 

Antikopi.dk

Folder

Open iPaper (Antikopi.dk)